Prof. Dr. Emel ALĞIN
 Dekan
 
 

 
Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT
Dekan Yardımcısı
 

Bekir ÇALIŞKAN
Fakülte Sekreteri