Uluslararası alanda hizmet verebilecek bilgi ve birikime sahip mühendisler yetiştiren, yeniliklere açık, paylaşan, eğitim ve araştırma alanlarında yetkinliği tüm dünyaca kabul edilen bir fakülte olmak.