Ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına destek olacak, araştırmacı, rekabetçi ve üretken mühendislerin yetişmesi için mevcut programların sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini, eğitim kalitesinin sürekli yükselmesini sağlamak ve ülke sanayisinin ve ekonomisinin ihtiyaçları dahilinde yeni programlar açılmasına öncü olmak.