Verdiği kaliteli eğitim ile öğrenciler tarafından tercih edilen, mezun olan tüm öğrencilerimizin aldıkları eğitim sayesinde meslekleri ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış kişiler olmasını sağlayan, tüm paydaşların katılımı ile sürekli iyileşmeyi hedefleyen, akademik yayın ve faaliyetlerini her yıl %20 arttırarak devam eden bir fakülte olmaktır.